VORES MÅL

SMV med Vilje!

Mange ledere i virksomheder er så optaget af den daglige drift, at de sjældent har tid til at tænke grundigt over virksomhedens strategiske udvikling og vækstmuligheder. Viljen er der, men tvivl om hvordan man griber opgaven an, afholder mange fra at komme i gang.


Tro, håb og blindflyvning er desværre ikke nok.

I Axelerator bruger vi vores veldokumenteret udviklingskoncept som på enkel, nærværende og konkret vis hjælper virksomheder med at blive mere attraktive, effektive og robuste. 

Axelerator er mere håndværk og mindre konsulent, mere handling og mindre snak, mere... Vækst med Vilje!

 

VORES FOKUS

Målrettet med Vilje!

ATTRAKTIVITET

Virksomhedens afsætningsmuligheder er afhængige af at have markedskendskab og -forståelse samt at være accepteret og anerkendt i markedet. Det kalder vi kommerciel attraktivitet. Vi hjælper virksomheder med at være de rigtige steder, med de rigtige produkter, til de rigtige priser og på den rigtige måde.

EFFEKTIVITET

Når man er produktiv, er man ikke nødvendigvis effektiv. Forholdet mellem de ressourcer, der anvendes og værdien af det produkt, der leveres, kalder vi driftsmæssig effektivitet. Vi hjælper virksomheder med at kortlægge, udvikle, beskrive og forankre effektive processer, som skaber økonomisk værdi.

 ROBUSTHED

En virksomhed er, hvad medarbejderne gør den til. Samspillet mellem kompetencer, kultur og roller i virksomheden udgør den organisatoriske robusthed. Vi hjælper virksomheder med at organisere, udvikle og fastholde de rigtige kompetencer i en bidragende og givende kultur.

For at skabe vækst skal virksomheder blot arbejde med Axelerators tre vækstområder.

 

VORES METODE

Enkelt med Vilje!

PLANLÆGNING

Der findes ingen god vind for skibe uden destination. Det samme gælder for virksomheder. Ledere og medarbejdere trives bedst og bidrager mest, når de kender og forstår virksomhedens strategi. Vi hjælper med at sætte ord på fremtiden for virksomhederne har ofte behov for at kortlægge og planlægge aktiviteter, der skaber fremdrift.

UDVIKLING

En vækstvirksomhed er altid i udvikling... Axelerator hjælper virksomheden igennem processen med at skabe rammer og forudsætninger for vækst. Vi gør det ved at hjælpe med ønskede, og nogle gange nødvendige, forandringer. Mange virksomheder har brug for at få skabt klarhed over indsatsområder og solid støtte til at fastholde fokus.

FORANKRING

Dagligdagen med kunder, leverancer, udfordringer i driften og brandslukning har det med at komme til at skygge for arbejdet med virksomhedens vækst. Vi hjælper med at holde "snuden i vækstsporet". Det gør vi ved at drive, styre og følge op på planerne og ledelsen. Det kan være som rådgiver, som del af et advisory board eller som formelt indsat arbejdende bestyrelsesformand.

Forandring og vækst er to sider af samme sag. Axelerators tre vækstdiscipliner er alt, der skal arbejdes med.

 

VORES KONTAKTINFO

AXELERATOR ApS

  • LinkedIn
 

©2020 by Axelerator ApS